Adres: Kempischesteenweg 518b, 3500 Hasselt

Openingsuren:


Woensdag: 20h00 - 23h30

Vrijdag: 20h30 - 2h00

Zondag (filmavond): 20h00-23h00

 

Prijslijst :

Cola: 0,80 €
Cola light: 0,80 €
Sprite: 0,80 €
Fanta: 0,80 €
Ice Tea : 0,80 €
Spa: 0,80 €
Spa bruis: 0,80 €
Red Bull: 2 €

Cristal: 1 €
Kriek Lindemans: 1,50 €
Duvel: 2 €
Leffe: 2 €
Karmeliet Tripel: 2,30 €
La Chouffe: 2,30 €
Trippel Kannunik: €2
Chimay: €2
Wijn: 1,50 €
Cava: 1,50 €


Chips: 0,80€

 


Briefwisseling: Kempische Steenweg 518, 3500 Hasselt

Facturatie: Kempische Steenweg 518, 3500 Hasselt

Contact: jeugdclubkiewit@hotmail.com